Bảng Giá

BNode Customize

Core CPU

RAM

Data Storage

Bandwidth

IP

Backup

Bắt đầu từ 220.000đ/tháng

Đăng ký ngay

BNODE 1

1 Core

1GB

20GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

220.000đ/tháng

Đăng ký ngay

1 Core

2GB

40GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

330.000đ/tháng

Đăng ký ngay

BNode 3

2 Core

4GB

80GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

610.000đ/tháng

Đăng ký ngay

BNODE 4

4 Core

8GB

160GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

1.170.000đ/tháng

Đăng ký ngay