Bảng Giá

BNode Customize

Core CPU

RAM

Data Storage

Bandwidth

IP

Backup

Tùy Chọn theo cấu hình

Đăng ký ngay

BNODE 1

1 Core

1GB

12GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

120.000đ/tháng

Đăng ký ngay

1 Core

2GB

40GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

250.000đ/tháng

Đăng ký ngay

BNode 3

2 Core

4GB

80GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

590.000đ/tháng

Đăng ký ngay

BNODE 4

4 Core

8GB

120GB

Unlimit Bandwidth

1 IP

Free

1.010.000đ/tháng

Đăng ký ngay
X

LIÊN HỆ